Thông tin chi tiết:
Lại Hữu Tùng
Ủy viên BCH Công Đoàn Lại Hữu Tùng
Ngày tháng năm sinh 01/06/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Khoa Giáo dục thường xuyên
Địa chỉ huyện Khánh Sơn
Điện thoại 0349563717
Email loveless.tung@gmail.com
Mạng xã hội