Thi Nghề phổ thông 2019

Thực hiện theo Công văn số 242/SGDĐT-GDTrH-TX về việc tổ chức thi Nghề phổ thông và Quyết định số 150/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi, cử lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo và phục vụ Hội đồng thi kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 28/3/2019. 

Học sinh tập trung để khai mạc kỳ thi Nghề phổ thông 

7h00 ngày 28/3/2019, tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú (DTNT) Khánh Sơn, gọi tắt là Hội đồng thi Khánh Sơn tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông với sự tham dự của 157 học sinh. Kỳ thi được tổ chức như sau: thi lý thuyết ngày 28/3/2019; thi thực hành ngày 29/3/2019 và các ngày tiếp theo.

Ông Trần Văn Mai - Phó CTHĐ đọc Quyết định khai mạc kỳ thi Nghề phổ thông năm 2019

Ông Bùi Văn Long - Phó CTHĐ đọc Quy chế thi kỳ thi Nghề phổ thông năm 2019

Bài tin liên quan