Kiểm tra cấp chứng nhận cho học viên lớp Raglai khóa VI

        Hôm nay, ngày 16 /4/2019, vào lúc 8 giờ 00, Trường Trung cấp nghề DTNT Khánh Sơn (địa điểm Tô Hạp) đã tổ chức kiểm tra cấp chứng nhận cho học viên lớp Raglai khóa VI. Tham gia kì thi có 51 học viên đến từ các cơ quan, ban ngành trong huyện.

 

Thầy Đỗ Quang Thiện (Hiệu trưởng nhà trường) đang nhắc nhở học viên trước khi bước vào kỳ thi

Bài tin liên quan